สำหรับ พระ เอก ดัง เติ้ล ตะวัน ที่มีผลงานด้าน แสดง และงาน เพลง มากมาย ต่อมาได้ แต่งงาน กับภ ร ร ย า สาว เสาวคนธ์ มีลูกสาว 1 คน คือ น้องมียา!?

สำหรับ พ ร ะ เ อ ก ดัง เติ้ล ตะวัน ที่มีผลงานด้าน แ ส ด ง และงาน เ พ ล ง มากมาย ต่อมาได้ แ ต่ ง ง า น กับภ ร ร ย า สาว เสาวคนธ์ มีลูกสาว 1 คน คือ น้องมียา

คลิปวีดีโอ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *