เปิดใจช่างภาพ ตา ยาย อยากมีภาพแต่งงาน หลังร่วมชีวิตกันมานาน 65ปี

เปิดใจช่างภาพ ตา ยาย อยากมีภาพแต่งงาน หลังร่วมชีวิตกันมานาน 65ปี

เปิดใจช่างภาพ ตา ยาย อยากมีภาพแต่งงาน หลังร่วมชีวิตกันมานาน 65ปี

VDO เปิดใจช่างภาพ ตา ยาย อยากมีภาพแต่งงาน หลังร่วมชีวิตกันมานาน 65ปี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *