Home > ข่าวทั่วไทย (Page 52)

ดังฉุดไม่อยู่!! “สายเชียร์ วงวิโรจน์” เจ้าของโฆษณา “จน เครียด กินเหล้า” โกอินเตอร์ประกบ “แองเจลีน่า”

ไข่เจียวเชื่อว่าไม่มีใครไม่เคยดูโฆษณาสุดฮิตอย่าง "จน เครียด กินเหล้า" ที่วลีนี้ก็ยังคุ้นหูคนไทย พูดต่อๆกันมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งผู้ชายในโฆษณานี้ก็ไม่ใช่ใคร แต่เขาคือคุณ "สายเชียร์ วงวิโรจน์" เจ้าพ่อโฆษณาของเมืองไทย ที่เล่นทั้งโฆษณา ภาพยนตร์ มาจนนับผลงานไม่ถ้วน ล่าสุด คุณสายเชียร์ ก็โกอินเตอร์ ได้ไปร่วมงานภาพยนตร์ประกบนักแสดงฮอลลิวูด อย่าง "แองเจลีน่า โจลี่" ได้ไปอยู่กองถ่ายที่ต่างประเทศเป็นเดือน แถมยังได้ทำกับข้าวให้กองถ่ายอีกด้วย เพราะตนนั้นไม่ชื่นชอบอาหารต่างประเทศ เลยเริ่มทำอาหารทานเอง เรื่องราวของพี่สายเชียร์ จะท้าทายแค่ไหน ไปดูกันเลยค่ะ จน เครียด กินเหล้า สมัยเข้าวงการ หล่อมากจร้า จะเท่ไปไหน ดูดีมีสไตล์ ทหารรับจ้าง ประกบคู่ แอนเจลีนา จากภาพยนตร์เรื่อง "Tomb Raider 2"​ จิกหัวคริสเตียน เบล จากเรื่อง Rescue Dawn จากหนุ่มหน้าตาบ้านๆเจ้าพ่อโฆษณาไทย ตอนนี้โกอินเตอร์ไกลถึงฮอลลิวูดแล้ว เป็นปลื้มแทนเลยค่ะ ทีมา;kaijeaw.comkaijeaw.com/

Read More

ดังฉุดไม่อยู่!! “สายเชียร์ วงวิโรจน์” เจ้าของโฆษณา “จน เครียด กินเหล้า” โกอินเตอร์ประกบ “แองเจลีน่า

ไข่เจียวเชื่อว่าไม่มีใครไม่เคยดูโฆษณาสุดฮิตอย่าง "จน เครียด กินเหล้า" ที่วลีนี้ก็ยังคุ้นหูคนไทย พูดต่อๆกันมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งผู้ชายในโฆษณานี้ก็ไม่ใช่ใคร แต่เขาคือคุณ "สายเชียร์ วงวิโรจน์" เจ้าพ่อโฆษณาของเมืองไทย ที่เล่นทั้งโฆษณา ภาพยนตร์ มาจนนับผลงานไม่ถ้วน ล่าสุด คุณสายเชียร์ ก็โกอินเตอร์ ได้ไปร่วมงานภาพยนตร์ประกบนักแสดงฮอลลิวูด อย่าง "แองเจลีน่า โจลี่" ได้ไปอยู่กองถ่ายที่ต่างประเทศเป็นเดือน แถมยังได้ทำกับข้าวให้กองถ่ายอีกด้วย เพราะตนนั้นไม่ชื่นชอบอาหารต่างประเทศ เลยเริ่มทำอาหารทานเอง เรื่องราวของพี่สายเชียร์ จะท้าทายแค่ไหน ไปดูกันเลยค่ะ จน เครียด กินเหล้า สมัยเข้าวงการ หล่อมากจร้า จะเท่ไปไหน ดูดีมีสไตล์ ทหารรับจ้าง ประกบคู่ แอนเจลีนา จากภาพยนตร์เรื่อง "Tomb Raider 2"​ จิกหัวคริสเตียน เบล จากเรื่อง Rescue Dawn ทีมา;kaijeaw.com

Read More

หนึ่งเดียวในไทยกับการ แต่งภายในรถพยาบาล ไม่อยากเชื่อสายตา

หนึ่งเดียวในไทยกับการ แต่งภายในรถพยาบาล ไม่อยากเชื่อสายตาby Tok TokTak 30 August 2560 หนึ่งเดียวในไทยกับการ แต่งภายในรถพยาบาล ไม่อยากเชื่อสายตา เจอกันอีกแล้วครับกับกระผมอ้วนกลมครับวันนี้เรื่องราวการแต่งรถที่ไม่ธรรมดาจริงๆ ผมก็ว่าเพื่อนๆหลายคนคงที่จะไม่เคยเห็นกันกับการแต่ง”รถพยาบาล”ของ”หนุ่มกู้ชีพ”ลายหนึ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงภายในตัวได้อย่าสุดยอดไปเลยจนทำเอาคนที่เห็นภายในตัวจะต้องตกใจกันไปตามๆกันเพื่อนๆไปรู้จักกับเขาได้เลย โดยเขามีชื่อว่า”นายนิรันดร์ แสงสินชัย อายุ 37 ปี”ซึ่งเป็นอาสาสมัครหน่วยกู้ภัยที่เป็นผู้ตกแต่งภายในรถตู้ที่ว่าคิดภาพรถส่งศพสุดหลอน แต่เพื่อนๆคิดผิดแล้วกับรถคันนี้ครับ “นายนิรันดร์ แสงสินชัย อายุ 37 ปี” รถกู้ภัย ภายในตัวรถ ภายในตัวรถแต่งเป็นโทน สีฟ้า การ์ตูนโดเรม่อน หมอนตัวโดเรม่อน อุปกรณ์กู้ชีพที่ครบครัน เป็นอย่างไรครับกับการแต่งภายในตัวรถแต่งเป็นโทน สีฟ้า แถมยังมีหมอนตัวการ์ตูนโดเรม่อน ไว้คอยบริการผู้ป่วย พร้อมด้วยอุปกรณ์กู้ชีพที่ครบครันเลยครับแถมยังสามารถลบภาพที่เรามองว่าเป็นรถส่งศพสุดหลอนได้เลยครับ ผมคิดว่าถ้าเด็กๆได้เห็นจะต้องอยากที่จะขึ้นคันนี้ไปโรงพยาบาลเป็นแน่เลยแต่ว่าวันนี้ผมจะต้องไปก่อนนะครับ ที่มา:ho.tsgclub.net

Read More

คนจนงานเขา้!! 6 โรงพยาบาล ไดย้กเลกิการประกน ั สง ั คม กบ ั บต ั ร ทอง ปี61 น!ี! ใครอยทู่ ไี หนเชค ็ ดว่ น

เป็นขา่ วดว่ นทปี ระชาชนเกอืบ 6 แสนคนถงึกบั ตอ้ งสะดงุ้กนั เลยทเีดยี ว มรีายงาน เกยี วกบั เรอื งของการที6 โรง พยาบาลไดม้กี ารประกาศขอยกเลกิการใชส้ ทิ ธปิ ระกนั สงัคม และบตั รทอง หรอื (บตั รประกนั สขุ ภาพถว้นหนา้) ซงึทาง ดา้นของโรงพยาบาล ทเีป็นเอกชน ทไีดม้กี ารยกเลกิประกนั สงัคม มดี ว้ยกนั 3 โรงพยาบาล ไดแ้ก่ 1.รพ.ยนั ฮีมผี ปู้ ระกนั ตนราว 156,579 คน .2.รพ.เกษมราษฎร์รัตนาธเิบศร์มี149,313 คน และ 3.รพ.ศรรีะยอง จ.ระยอง มี19,817 คน และในสว่ นของสทิ ธทิ างดา้นบตัรทองนนั มโีรงพยาบาล 4 แหง่ ทไีดแ้ จง้ยกเลกิ

Read More

กดไลค์กดแชร์จะรวยถูกหวยงวด1/9/60นี้

หลังจากมีสื่อข่าวรายงานมาว่าพบไม้สักเก่าแก่อายุกว่า100ปีที่ก้นฝายและมีการนำมาไว้ที่วัดทาสบเมยพบท่อนไม้นี้อยู่บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของวัดจำนวน2ท่อนด้วยกันวางเรียงอยู่ความยาว25-30เมตรกว้างประมาณขนาด2-3คนโอบมีโต๊ะตั้งอยู่พร้อมกับกระถางธูป ผลไม้ พวงมาลัยลากสีสันซาลาเปาก็พลาดไม่ได้ที่จะเอามาฝากกันเพราะใกล้วันหวยออกแล้วไปดูกันเลยดีกว่าครับ แบบนี้ คอหวยแห่ขอโชคลาภ ดูชัดๆ เห็นไหมครับ เห็นตัวไหนกันบ้างครับอย่าลืมบอกซาลาเปาด้วยนะครับเอามาแลกกันซาลาเปาก็เห็นแต่ไม่รู้จะตรงกันหรือเปล่าขอให้ถูกหวยทีเถอะสาธุๆๆเงินทองไหลมาเทมาขอให้รวยๆๆเฮงๆๆกันทุกคนนะครับ ที่มา:fb.tsgclub.net/

Read More

คอหวยรีบหาซื้อ!! เลขทะเบียนรถเคลื่อนสรีระ “หลวงปู่แย้ม” งวดนี้มีโชค

เมื่อวันที่ 27 ส.ค. 60 พระครูประยุตนวการ หรือ “หลวงปู่แย้ม ฐานยุตโต” เจ้าอาวาสวัดสามง่าม ตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม มรณภาพลงด้วยอาการเส้นเลือดในสมองตีบและแตก ภาวะสมองฝ่อ อาการเกี่ยวกับระบบประสาท ณ โรงพยาบาลธนบุรี 1 กรุงเทพมหานคร สิริอายุรวม 102 ปี 79 พรรษา ท่ามกลางความเศร้าโศกเสียใจของลูกศิษย์ลูกหาจำนวนมาก หลวงปู่แย้ม ฐานยุตโต-5 ล่าสุด (28 ส.ค. 60) ได้มีการเคลื่อนย้ายสรีระสังขารหลวงปู่แย้ม จากโรงพยาบาลธนบุรี ไปยังวัดสามง่าม เพื่อทำพิธีบำเพ็ญกุศล โดยทางวัดได้เปิดให้ประชาชนรดน้ำศพเวลาประมาณ 13.00 น.-16.00 น. ที่ผ่านมา และแน่นอนว่า คอหวยต่างก็เฝ้ารอดู เลขทะเบียนรถที่ใช้เคลื่อนสรีระสังขารของหล่วงปู่แย้ม เพื่อนำไปซื้อเลขขอโชคกันในงวดวันที่ 1 ก.ย. ที่จะถึงนี้ ซึ่งเลขทะเบียนรถเคลื่อนย้ายสรีระสังขารหลวงปู่แย้มก็คือ “ฮค 2842 กรุงเทพมหานคร” นั่นเอง หลวงปู่แย้ม ฐานยุตโต-8 เคลื่อนสรีระสังขาร​หลวงปู่แย้ม

Read More

เผยคฤหาสน์ 300 ล้านบาท ทักษิณ ชินวัตร อลังการมากกับ 7 ที่นอนสุดหรู นี่คือสวรรค์บนดินชัดๆ

นับว่าเป็นเรื่องราวที่ชาวต่างชาติต่างก็ให้ความสนใจกับการหายตัวไปของ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร โดยได้เดินทางไปยังรัฐดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพื่อไปอยู่กับพี่ชาย คุณทักษิณ ชินวัตร นั่นเอง ท่ามกลางความวุ่นวายในเมืองไทยที่หลายฝ่ายต่างก็ไม่มีใครรู้ได้ว่านางสาวยิ่งลักษณ์นั้นหลบหนีไปได้อย่างไร หนีไปทางไหนกันแน่ ล่าสุดเรามีภาพคฤหาสน์สุดหรูของคุณทักษิณราคา 300 ล้านบาท มาให้ส่องชมกัน ตั้งอยู่ในหมู่บ้านเอมิเรตส์ ฮิลส์ เป็นหมู่บ้านในสนามกอล์ฟ ตั้งอยู่ริมทะเลดูไบ หากดูจากภาพถ่ายดาวเทียม เห็นเกาะเทียม ปาล์ม จูไมร่า ซึ่งอยู่ใกล้กันมาก โดยที่หมู่บ้านแห่งนี้จะมี 3 ที่นอน ราคา 50 ล้านบาท บ้านของคุณทักสินนั้นมี 7 ห้องนอน มีสระว่ายน้ำ ชั้นใต้ดิน มีลิฟท์ ทุกอย่างมากมายราคา 300 ล้านบาทถึง 1,000 ล้านบาท เป็นที่จับตามองอย่างมากว่า คุณยิ่งลักษณ์จะออกจากประเทศไทยมาพักอาศัยกับคุณทักษิณที่นี่หรือเปล่า แต่ขอบอกเลยว่าคฤหาสน์ของคุณทักษิณนั้นอลังการมาก สวรรค์บนดินชัดๆ ขอบคุณภาพ amarintv เขียนข่าวโดย สุภาพร จีนทอง

Read More

กรมอุตุฯเตือนพื้นที่เสี่ยง “50 จังหวัด” เตรียมรับมือพายุปาข่า ฝนตกหนัก-ดินโคลนพังถล่มฉับพลัน!!

ข่าวสด เมื่อเวลาประมาณ 04.00 น. วันที่ 28 สิงหาคม 2560 กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาประกาศเตือนประชาชนทั่วประเทศให้เตรียมรับมือกับพายุดีเปรสชัน “ปาข่า” (PAKHAR) โดยมีกำลังแรงบริเวณประเทศจีนตอนใต้ มีศูนย์กลางเหนือประเทศเวียดนามตอนบน และกำลังเคลื่อนเข้ามายังประเทศไทยภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน เสี่ยงกับฝนตกหนักหลายพื้นที่ น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม อีกทั้งทางกระทรวงมหาดไทย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เตือนประชาชนให้เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ ในช่วงวันที่ 28 สิงหาคม – 2 กันยายน 2560 ให้เจ้าหน้าที่คอยรายงานสถานการณ์เป็นช่วงๆ เพื่อหากเกิดเหตุการณ์รุนแรงจะได้สามารถเข้าช่วยเหลือได้ จึงประสาน 50 จังหวัดในพื้นที่เสี่ยงภัยแยกเป็น ภาคเหนือ 13 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา ลำปาง ลำพูน แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก กำแพงเพชร พิจิตร และเพชรบูรณ์

Read More

โป๊ะแตก !! “ภรรยา” แอบขับรถตาม “สามี” เจอเต็มๆอยู่กับ “ภรรยาน้อย” ก่อนเห็นสภาพตรงหน้า.. รู้ความลับบางอย่าง ?? จุกไปถึงลิ้นปี่ !!

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อ พารานอย นะนะนิ เผยเรื่องราวของตนเองหลังจับได้ว่า “สามี” แอบไปมี “ภรรยาน้อย” ถึงแม้ว่าจะแต่งงาน อยุ่กินกับ “ภรรยาหลวง” นานกว่า 13 ปีแล้วก็ตาม ซึงก่อนหน้านี้คุณ พารานอย นะนะนิ เผยว่ารู้สึกสามีตนเองพฤติกรรมแปลกไป จึงแอบขับรถตามทว่าเจออยู่กับภรรยาน้อย อีกทั้ง ภรรยาน้อยปัจจุบันคลอดลูกได้ 7 เดือนแล้ว ด้านคุณ พารานอย นะนะนิ  ระบุเนื้อหาว่า “มีเรื่องราวมาเล่าให้ฟังเรามีแฟนแต่งงานกันกินอยู่มา13ปีสู้ทำงานด้วยกันมาจนมีบ้านมีรถมีลูกด้วยกัน2คนแล้วอยู่มาวันหนึ่งแฟนเราเปลี่ยนไปจากที่เคยโทหาก็ไม่โทหาทำงานเข้าคนล่ะกะจะเจอกันแค่อาทิตเว้นอาทิตสงเกตมีพิรุตโทสัพไม่ให้จับนอนหันหลังให้หงุดหงิดเวลาพูดด้วยหรือถามอะไรที่เกี่ยวกับตัวเองจนวันหนึ่งเราแอบขับรถตามจนได้รู้ว่าเป็นแบบนี้ไปซะแล้วแอบมีเมียน้อยคือผู้หญิงในภาพจับได้หลายครั้งมากแต่เราก็ยังให้อภัยยังคิดว่าเขาจะคิดได้แต่…ไม่คิดไม่ได้เลย4ปีที่ทนกับมันมาสุดท้ายมันแอบกินอยู่ด้วยกันจนเมียน้อยท้องคบหากับไม่นานตอนนี้เมียน้อยคลอดลูกได้7 เดือนแล้ว…..เราควรทำอย่างไรดีกับผู้ชายและผู้หญิงคนนี้มันรวมหัวกันหลอกเรามาตลอดผู้หญิงบอกว่าเลิกยุ่งเเล้วจะไปหาผัวที่ระยองจะเลิกสุดท้ายก็ยังเหมือนเดิมทุกอย่างอยู่ในชุดผ้าขุนหนูอันเดียวคิดว่ามันทำอะไรกันเรามีทะเบียนสมรถกับมันเราจะอย่ากับมันจะต้องทำเช่นไรดีมีลูก2คน #เราผิดอะไร” ทั้งนี้คุณ พารานอย นะนะนิ   ยังโพสต์ภาพแชทดังภาพด้านล่าง ขอบคุณที่มา : พารานอย นะนะนิ

Read More

คบมา9ปี ” แฟนเป็นเกย์ ” กำลังแต่งเจอคลิปลับในไลน์ คว้าปืนบุกบ้านกระหน่ำรัว

เมื่อวานนี้เวลาประมาณ 17:00 น. เจ้าหน้าที่กู้ภัยพบศพนายกฤษณะ แก้วมณฑาอายุ 26 ปีพนักงานมือถือค่ายดัง สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าวถูกแฟนสาวที่คบกันมาเก้าปี กระหน่ำยิงเสียชีวิตค่าบ้านของตัวเอง เนื่องจากจับได้ว่าแฟนหนุ่มที่คบกันมาเก้าปีนั้นเป็นเกย์ กำลังวางแผนที่จะแต่งงานกันในต้นเดือน9 นี้ แต่มีผู้หวังดีส่งข้อความมาทาง LINEและรูปภาพที่กำลัง จูบกับเพื่อนสนิทภายในบ้านจนตนเอง เลยอยากรู้ความจริงเลยเดินทางไปที่บ้านด้วยความโกรธแค้น พอถึงหน้าบ้านได้พังประตูเข้าไปในห้องเห็นแฟนหนุ่มของตัวเองร้านกำลังมีเพศสัมพันธ์กับเพื่อนสนิททางทวาร จึงเกิดคว้าโมโหชักปืนขนาด 9มม. กระหน่ำยิงแฟนหนุ่มจนเสียชีวิตทันที หลังจากเกิดเหตุ นางสาวประภาวดี มานสีฟ้า (แฟนสาว) ตั้งสติได้นั่งรอมอบตัวกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจภายในบ้านพร้อมขอโทษพ่อแม่ญาติพี่น้องที่กระทำการไปโดยสิ้นคิด ที่มา:ts1news

Read More