Home > ข่าวทั่วไทย > กฏหมายใหม่!! “เปลี่ยนแบตตอรี่บนถนน” ปรับ 5000บ. คนแจ้งได้ 50% รายละเอียดดังนี้ แชร์ไว้เลย!!

กฏหมายใหม่!! “เปลี่ยนแบตตอรี่บนถนน” ปรับ 5000บ. คนแจ้งได้ 50% รายละเอียดดังนี้ แชร์ไว้เลย!!

รู้หรือไม่?กฎหมายใดบ้าง”คนแจ้งจับ ได้ค่าปรับ 50 %”

เฟซบุ๊ก กฎหมายอาสา ความผิดที่กฎหมายเค้ากำหนดให้เอาค่าปรับมาแบ่งให้ผู้แจ้งกึ่งหนึ่ง มาจากพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 ซึ่งจริงๆ

ยังมีอีกหลายความผิด แต่เอาแค่ที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน กฎหมายเค้าระบุไว้อย่างนั้น ส่วนการนำมาปฏิบัติก็ว่ากันอีกเรื่องนึงนะครับ

พ่นสี/เขียนกำแพง จะต้องเป็นกําแพงที่ติดกับถนน บนถนนที่ต้นไม้หรือสวน หนึ่งสวนใดของอาคารที่อยู่ติดกับถนนหรืออยู่ในที่สาธารณะ

มาตรา 12 ห้ามมิให้ผู้ใดขูด กระเทาะ ขีด เขียน พ่นสีหรือทําให้ปรากฏด้วย ประการใดๆ ซึ่งข้อความ ภาพ หรือรูปรอยใดๆ ที่กําแพงที่ติดกับถนน บนถนนที่ต้นไม้หรือสวน หนึ่งสวนใดของอาคารที่อยู่ติดกับถนนหรืออยู่ในที่สาธารณะ เว้นแต่เป็นการกระทําของราชการ ส่วนท้องถิ่น ราชการส่วนอื่นหรือรัฐวิสาหกิจหรือของหน่วยงานที่มีอํานาจกระทําได้

 

รถบรรทุกหิน/ทราย/ดิน ร่วงบนถนน ต้องจัดให้รถนั้นอยู่ในสภาพที่ป้องกันมิให้มูลสัตว์หรือสิ่งดังกล่าวตกหล่น รั่วไหล ปลิว ฟุ้งกระจายลงบนถนนในระหว่างที่ใช้รถนั้น รวมทั้งต้องป้องกันมิให้น้ํามันจากรถ รั่วไหลลงบนถนน ไม่งั้นมีความผิด

มาตรา 13 เจ้าของรถซึ่งใช้บรรทุกสัตวกรวด หิน ดิน เลน ทราย สิ่งปฏิกูล มูล ฝอยหรือสิ่งอื่นใด ต้องจัดให้รถนั้นอยู่ในสภาพที่ป้องกันมิให้มูลสัตว์หรือสิ่งดังกล่าวตกหล่น รั่วไหล ปลิว ฟุ้งกระจายลงบนถนนในระหว่างที่ใช้รถนั้น รวมทั้งต้องป้องกันมิให้น้ํามันจากรถ รั่วไหลลงบนถนน

ปล่อยสัตว์ขี้บนถนนต้องคอยเก็บนะครับ พวกปล่อยหมาขี้หน้าบ้านคนอื่นนี่ โดนปรับนะ

มาตรา 14 (2) ห้ามมิให้ผู้ใดปล่อยให้สัตว์ถ่ายมูลบนถนนและมิได้ขจัดมูลดังกล่าวให้หมดไป

ประดับยนต์/เปลี่ยนแบตเตอรี่บนถนน กฎหมายเค้าห้ามมิให้ใช้ส่วนหนึ่งส่วนใดของถนนเป็นที่ซ่อม เปลี่ยนแปลง ต่อเติม หรือติดตั้งอุปกรณ์รถยนต์ รถจักรยานยนต์ แต่ไม่รวมพวกที่รถเสียนะครับ

มาตรา 16 ห้ามมิให้ผู้ใดใช้ส่วนหนึ่งส่วนใดของถนนเป็นที่ซ่อม เปลี่ยนแปลง ต่อเติม หรือติดตั้งอุปกรณ์รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อน

จอดรถบนทางเท้า ขี่มอไซบนทางเท้า อันนี้ไม่ต้องอธิบายนะ เห็นกันอยู่ทุกวัน

มาตรา 17 (2) ห้ามมิให้ผู้ใดจอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนทางเท้า เว้นแต่ เป็นการจอดหรือขับขี่เพื่อเข้าไปในอาคารหรือมีประกาศของเจ้าพนักงานจราจรผ่อนผันให้จอดหรือขับขี่ได้

ทิ้งซากรถ เค้าห้ามทิ้ง วาง หรือกองซากยานยนต์บนถนนหรือสถานสาธารณะนะจ๊ะ

มาตรา 18 ห้ามมิให้ผู้ใดทิ้ง วาง หรือกองซากยานยนต์บนถนนหรือสถานสาธารณะ

วางของกั๊กที่จอด ห้ามตั้ง วาง หรือกองวัตถุใดๆ บนถนน ยกเว้นตำรวจเอามาตั้งเพื่องานจราจรนะครับ

มาตรา 19 ห้ามมิให้ผู้ใดตั้ง วาง หรือกองวัตถุใดๆ บนถนน เว้นแต่เป็นการกระทําในบริเวณที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ประกาศกําหนดด้วยความเห็นชอบ ของเจ้าพนักงานจราจร

พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 มาตรา 48 วรรคสาม ค่าปรับที่ได้จากการเปรียบเทียบ ให้แบ่งแก่ผู้แจ้งกึ่งหนึ่ง – โพสทูเดย์

ที่มา:truststoreonline.com

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *